Açıklama

Eskipazar, Osmanlı Dönemi’nde Ordu’nun ilk yerleşim yeridir. Dikdörtgen planlı cami, 1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından yapılmıştır. 1781 yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılan caminin şu anki minaresi ise 1877 yılında eski minarenin kaidesi üzerine inşa edilmiş, 1994 yılında Vakıflar Teşkilatı tarafından onarılmıştır. İki hamamı mevcuttur. Penceresi, kapısı ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Alanda iki hamam mevcuttur. Caminin güney tarafında yer alan Büyük Hamam soğuk, ılık ve sıcak olarak üç kısımdan oluşmaktadır. 16. yüzyıl eseri olan hamamın dışı moloz taş, içi ise düzgün yontma taştan yapılmıştır. Örtüde kubbe ve tonoz kullanılmıştır.

Caminin kuzey doğusunda yer alan Küçük Hamam, tek bir kare mekan ile su haznesinden oluşmaktadır. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Popüler Özellikler

Fotoğraflar