Açıklama

Ünye ilçe merkezinin 7 km uzaklığında, Kale Mahallesi’nde bulunan Kaleköy Kaya Mezarı; Ünye Kalesi’nin güneydoğusu ve etek kısmındaki kayaya oyulmuştur. Kayaya oldukça düzgün bir şekilde oyularak hazırlanmış olan mezarın girişi, dor düzenli Yunan tapınakları formunda inşa edilmiştir.

Genel görüntüsü ve işçiliğiyle, bölgenin Helenistik Dönem sanatını en iyi yansıtan kaya mezarıdır. Tepe akroterinde yer alan ve gücü simgeleyen aslan kabartması tahrip olmuştur. Köşe akroterlerinden birinde de kanatları açık pozisyonda bir kartal kabartması bulunmaktadır.Diğer köşe akroteri oldukça tahrip olduğundan üzerindeki betimleme tespit edilememiştir. Üçgen alınlıklı kaya mezarının alınlığında antitetik iki figür olduğu düşünülmektedir ancak tahribattan dolayı kesin olarak tespit edilememiştir.

Alınlığın alt bölümünde 7 adet triglyph ve bunların arasında 6 adet methop bulunmaktadır. Methoplarda betimleme yapılmamıştır. Giriş açıklığının önü, ön oda tarzında yapılmış olup bu bölümün yanları iç bükey kavislidir. Girişin ve ön oda tarzındaki bölümün yan yüzlerinde, ortaçağda mezarın dini amaçlı olarak kullanıldığı dönemde yapılmış fresklere ait kalıntılar görülmektedir.

Popüler Özellikler

Fotoğraflar