Açıklama

Gülyalı ilçesi, Kestane Mahallesi’nde yer alan Kestane Köyü Camii, 1890-1900 yılların arasında yapılmıştır. İki katlı olarak inşa edilen caminin yapımında kesme taşlar kullanılmıştır. Kuzey cephesinde, dört sütunla üç bölüme ayrılmış son cemaat yeri vardır.

Caminin tüm cephelerinde mazgal şeklinde toplam 18 adet pencere bulunmaktadır. Ahşap minber, sonradan yapılmıştır. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, 1978 yılında eklenmiştir.

Popüler Özellikler

Fotoğraflar