Açıklama

Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi’nde bulunan cami, dikdörtgen planlı olarak Ünye taşından yapılmıştır. Saray Camii’nin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı, giriş kapısı üzerinde Arapça harflerle yazılmış orijinal kitabeden anlaşılmaktadır. 18. yüzyılda, 1716 yılında inşa edilen Saray Camii, adını 1808 yılında yapılan Süleyman Paşa Sarayı’ndan almıştır. Saraya yakın olması ve saray mensuplarınca kullanılması nedeniyle asırlardır bu isimle anılmıştır.

Popüler Özellikler

Fotoğraflar