Açıklama

Türklerin ahşapla tanışıklığı tarih sahnesine çıktığı çok eski dönemlere rastlar. Göçebe yaşam tarzının sürdüğü yıllarda, daha kolay olması nedeniyle ahşap malzeme kullanmışlar, kıl çadırların yanında ahşap barınaklar kurmuşlar ve yiyeceklerini serender adını verdikleri ahşap korunaklarda saklamışlardır. İslamiyet’in kabulü ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin ardından, kırsal bölgelerde sürdürdükleri konar-göçer yaşantısına uygun olarak ahşap camiler inşa etmişlerdir.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Yenicuma Camii, inşa edildiği yer itibariyle, birçok yerleşim birimini kapsayacak biçimde merkezi bir noktada yer almaktadır.

Çantı adını verdikleri bir teknikle çivi kullanılmadan yapılan camiler, Türk ahşap geleneğinin günümüze ulaşan en eski örnekleridir. Cuma camisi olarak bilinen bu camilerin ayakta kalanları, Kargılı Ahşap Camisi dışında halen işlevini sürdürmektedir.Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Yeni Cuma Camii, bulunduğu mahalleye kendi adını vermiştir. İnşa edildiği yer itibariyle, bir çok yerleşim birimini kapsayacak biçimde orta noktadadır.

Popüler Özellikler

Fotoğraflar